“Habang binabasa ko po sya parang naglalaro po yung imagination ko dahil sa way po nya mag sulat. IReading Bautista fired my imagination because of the way he wrote.)
Pinili ko po yung sentences na nakakuha ng atensyon ko, natutuwa po ako sa mga eksenang surreal
na sinulat nya. (I chose sentences that attracted my attention,
I’m pleased with the surreal scenes he wrote.)

Sa mga titingin ng gawa ko, kahit ano pong way na gusto nila. (The viewers can view the work
in any way they want.)”

“Naalarma po ako sa mga pagbabago (sa pandemya) pero naging way din po ito na maging abala at gamitin ang pagkakataon
na maging produktibo. Mas inalala ko po yung personal needs para makakilos at makadiskarte para makatulong po di lang sa sarili at pamilya kundi para rin po may pagkakataong makilahok o magbigay tulong sa iba. (I felt anxious during the pandemic
and the changes it brought but it also offered a chance to be productive. I settled my personal needs first so I could actand help not only myself and my family but also others.)”